1 » Regulamin2

Kontroluj przesyłke

Kategorie

Producenci

Nasze nowości

Czynne


Rowery Apanasewicz
ul.Komuny Paryskiej 17
59-700 Bolesławiec

Czynne w godzinach:
Pon - Pt 9-18
Sobota 9-14


ul.Jaśkiewicza 17
59-600 Lwówek Śląski

Czynne w godzinach:
Pon - Pt 10-16
Sobota - nieczynne

Kontakt

  • Tadeusz Apanasewicz
    NIP: 612-133-71-44
  • E-mail:sklep@apanasewicz.com
  • Telefon75 732 20 52
    75 644 20 52
  • Godziny działania sklepuBOLESŁAWIEC Poniedziałek-Piątek 9-18 Sobota 9-14

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Rowery Apanasewicz 
 
 
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez kupującego w sklepie prowadzonym przez sprzedającego.

2. Sprzedającym jest sklep internetowy Rowery Apanasewicz, który działa pod domeną www.apanasewicz.com i ma siedzibę w Bolesławcu ul. Komuny Paryskiej 17.

3. Kupującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa. 
 
II.SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest założenie przez kupującego konta poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.apanasewicz.com i zalogowanie się do systemu.

2. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku, gdy na w/w formularzu dane klienta będą niekompletne lub sprzedawca poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości zamówienie nie będzie zrealizowane.

3. Poprawne podanie e-maila oraz przyjęcie przez sprzedawcę zamówienia potwierdzane jest przesłaniem przez sprzedawcę kupującemu na wskazany przez niego e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

4.  Jeśli kupujący chce odwołać zamówienie musi skontaktować się z przedstawicielem sprzedawcy pod numerem telefonu 75 732 20 52  lub mailem na adres: sklep@apanasewicz.com

5. Sprzedawca zastrzega, iż nie można odwołać zamówienia, jeśli towar został już wysłany do kupującego.

6. W przypadku braku towaru w magazynie sprzedawcy lub znacznej zmiany cen sprzedawca skontaktuje się z kupującym, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny produkt dostępny w sprzedaży.

7. Wszystkie podane na stronie www.apanasewicz.com ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

8. Ceny są wiążące w chwili składania zamówienia.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów umieszczonych w domenie www.apanasewicz.com , wprowadzania oraz odwoływania ofert promocyjnych.

10. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

11. W razie jakichkolwiek sporów zastosowanie mają przepisy obowiązujących ustaw prawa polskiego.
 
III.NAJLEPSZA CENA

1. Kupujący może zgłosić Sprzedającemu, że w innym sklepie internetowym znalazł taki sam produkt taniej. Podczas składania swojego zamówienia kupujący informuje o tym fakcie mailem Sprzedającego a ten obniża cenę zakupionego
produktu o 1 zł.

2. Sprzedający zastrzega, że w przypadku osiągnięcia ceny poniżej ceny zakupu, może wycofać się z oferty NAJLEPSZA CENA.

3. Zgłoszenia muszą zawierać link do przedmiotu o niższej cenie.
 
IV.WYSYŁKA, KOSZTY I CZAS REALIZACJI, FORMY PŁATNOŚCI,DOSTAWA ROWERÓW

1. Realizowane przez sprzedającego zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL

2. Sprzedający wysyła zakupiony towar za pobraniem przy odbiorze towaru lub po wpłacie przez kupującego przedpłaty na konto bankowe sprzedającego.

3. Koszt ubezpieczonej przesyłki DHL o wadze do:
wynosi 13 zł przy przedpłacie lub 23 zł za pobraniem

4,  Sprzedający bierze pełną odpowiedzialność za wysyłkę realizowaną przez DHL.

6. Koszt wysyłki ponosi kupujący.

7. Orientacyjny czas realizacji zamówienia tj. otrzymania towaru przez kupującego wynosi do 5 dni roboczych.

8. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru za które nie ponosi winy.

9. Decyzja o wyborze przewoźnika należy do klienta.

10. Sprzedawca zapewnia odbiór osobisty towaru w swojej siedzibie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 a w soboty w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu.

11. Do kupującego należy prawo wyboru płatności, które obowiązują u sprzedającego.

12. W przypadku nieobecności kupującego, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu sprzedającego a klient zostaje obarczany kosztami dostawy.

13. Płatności przelewem przyjmowane są na następujące konto bankowe:

14. Rowery sprzedawane na aukcjach internetowych dostarczane są do klienta częściowo skręcone (niezdatne do jazdy).Klient  zobowiązany jest do wykonania samodzielnie lub przez serwis rowerowy kompletnego złożenia roweru (to jest dokręcenie pedałów,kierownicy).Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowe przygotowanie roweru do jazdy.Rowery dostarczane są w kartonach, w przypadku uszkodzenia kartonu klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu uszkodzenia kartonu w obecności kuriera.Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.Jednak brak protokołu uszkodzenia kartonu powoduje brak uznania reklamacji związanej z dostawą uszkodzonego roweru.
 
 Rowery Apanasewicz Tadeusz

ul. Komuny Paryskiej 17

59-700 Bolesławiec


nr konta ING:  95 1050 1575 1000 0090 4047 7284
nr konta Santander Consumer Bank: 65 1090 1939 0000 0001 1555 9205

V.REKLAMACJE

1. Warunkiem reklamacji przesyłki towaru w przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia, jest dokonany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej lub przedstawiciela poczty protokolarny opis szkody oraz odmowa przyjęcia towaru.
W takim przypadku kupujący jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.

2. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

3. Koszty przesłania towaru wolnego od wad pokrywa sprzedawca.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez sprzedającego jest załączenie do reklamacji paragonu fiskalnego lub kopii faktury.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty ponosi kupujący.

6. Wszelkie spory wynikające w toku postępowania reklamacyjnego strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać na drodze pozasądowych negocjacji.
 
VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Dane klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Będą
przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U nr 133 poz. 883.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło klienta.

3. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zamówienia bez podania przyczyny.

4. Kupującemu przysługuje w ciągu 10 dni prawo do zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny.

5. Wszelkie wątpliwości wynikające ze stosowania regulaminu strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze polubownej. W razie wyczerpania drogi polubownej i konieczności prowadzenie postępowania sądowego, właściwy będzie sąd według siedziby pozwanego.

6. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeks cywilny.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl